Waarom ben je gesloten?

Dit is een directe instructie van overheid en wordt gebruikt om de verspreiding van het

coronavirus tegen te gaan.

Hoe kan ik contact met je opnemen?

Kijk ook op ons facebook pagina. Of stuur een e-mail via info@sunart.be 

Wat gebeurt er met mijn clubbijdrage?

We vinden het uitermate belangrijk dat er voor onze klanten geen betaalde “gebruikstijd” verloren gaat!
Vandaar dat we voor u, onze clubklant, als tegemoetkoming, eenzelfde gratis periode als de duur van de voorgeschreven sluiting aanbieden. Dat kan verkregen worden op een later door u gekozen tijdstip, na deze sluitingsperiode. Ofwel wordt de looptijd van uw abonnement automatisch verlengd met de duur van de voorgeschreven sluiting.

Kan ik een buitengewone opzeg van mijn abonnement doen?

Nee, officieel opgelegde sluitingen vormen geen reden voor buitengewone beëindiging.

Wat gebeurt er met de waarde op mijn prepaid zonnekaart?

Alle zonnekredietkaartjes blijven zoals gewoonlijk hun geldigheid behouden.

Wanneer kan ik bij je terugkomen?

Van zodra de overheid het toelaat, starten we terug  met volle kracht in gekende kwaliteit.

Wat kan ik zelf doen om de situatie te verbeteren?

- Blijf thuis als je ziek bent.
- Was regelmatig je handen met water en zeep.
- Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.
- Vermijd handen geven, kussen of knuffelen als je iemand begroet.
- Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …).
- Behoor je tot een risicogroep? Vermijd publieke samenkomsten. Je loopt er meer risico om besmet te geraken.
- Beperk contact tussen kinderen en ouderen. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden.
- Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.